Curs de nivell superior (C2) de llengua catalana del Servei de Llengües Modernes de la Univrsitat de Girona.