Curs de llengua catalana del nivell C2 (nivell superior o antic nivell D)