C1 curs de nivell de suficiència de llengua catalana del Servei de Llengües Modernes de la Univeritat de Girona