El curs d’Introducció a la universitat és un curs formatiu que s’ha dut a terme en diverses ocasions a la Universitat de Girona i que considerem de gran ajut pels estudiants de primer, per això es vol organitzar la 4ª entrega el curs 2017-2018.

El Curs d’Introducció a la universitat té com a principal objectiu la integració dels estudiants de nou ingrés en l’ambient de vida universitària i d’educació superior de la Universitat de Girona, és a dir, es proposa orientar els estudiants en aquest nou escenari, conèixer les possibilitats, activitats i propostes que es proposen des de la institució, així com dels diferents col·lectius que hi estan vinculats.

D’altra banda, aquest curs parteix de la convicció de la necessitat que els estudiants coneguin la institució universitària (el seu funcionament, govern, recursos, etc.) ja que, només d’aquesta manera s’aconseguirà un major vincle i implicació en el dia a dia de la universitat,  així com un major compromís i incidència del col·lectiu dels estudiants en el procés de presa de decisions.