Cursos que la seva durada supera un curs acadèmic.