Course image - Decision Making: Economic Analysis of Markets (C200063 A1/2020)
Curs acadèmic 2020/21

OBJECTIVES

The main objective is to develop the capability to identify and select attractive market opportunities, and based on entrepreneurial methodologies, being able to design and validate a value proposition and a minimum viable product that is unique, innovative and that cover a real market need.

 

Specific objectives:

·        Know startup methodologies and trends.

·        Know how to detect, define and select business opportunities for a specific market segment.

·        Know how to develop unique and differential value propositions with respect to the competition and that connect in a relevant way with customers.

·        Know how to develop and validate a minimum viable product.

·        Know how to carry out market studies that validate the different business hypotheses; the validation of the client's problem, the validation of the proposed solution, the size of the market, ...


Course image - Curs d'Especialització en Models Innovadors. Mètodes de Resolució de Conflictes i Mediació a l'Esport i en la Gestió d'Institucions Esportives (C204233/2020)
Curs acadèmic 2020/21

Presentació
Els últims anys, la necessitat d'innovar ha caracteritzat les nostres societats. Aquesta innovació s’ha vist reflectida alhora d’abordar i gestionar els conflictes a través de nous mètodes que ofereixen solucions més eficaces, eficients, més duradores i més satisfactòries.

Els conflictes formen part i estan presents en les nostres vides i en les nostres feines i activitats. I I l’esport en totes les seves variants i pràctiques no és una excepció.

Aquest curs d’especialització reuneix els coneixements, mètodes i sistemes de resolució de conflictes per ser aplicats a l’esport i en concret a la gestió esportiva.