Course image 2016-17 C1 suficiència PDI (C16-470/2016)
Curs acadèmic 2016/17

Aquest curs virtual, organitzat pel Servei de Llengüües Modernes de la Universitat de Girona, té l'objectiu de preparar l'examen de nivell de suficiència per al PDI i de suficiència per al PAS, els estudiants i persones interessades a aconseguir aquest nivell de llengua catalana, organitzat per la comissió interuniversitària CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Avaluacií de Llengües de Catalunya).

Course image Curs d'introducció a la Universitat (CCCE0002/2016)
Curs acadèmic 2016/17

Aquest curs està pensat per què els alumnes, sobretot els de primer, tinguin l'oportunitat de coneixer tot allò que la universitat posa a la seva disposició i puguin extreure el màxim profit als projectes que realitzaràn al llarg dels anys de docència a la UdG.