Course image - Curs d'Estiu en Musicoteràpia Transcultural (C158023/2016)
Curs acadèmic 2016/17

Objectius:

– Assolir coneixements i recursos sobre la musicoteràpia des d’un vessant multicultural, que permet obrir canals de comunicació corporis-sonors-no verbals, prendre consciència del silenci intern i explorar energies que ajuden en el procés de creixement personal, a millorar la qualitat de vida de persones afectades de patologies, a la integració social de col·lectius en risc d’exclusió i a obtenir eines útils en el camp educatiu i pedagògic.
– Conèixer tècniques de la musicoteràpia creatives i receptives de les cultures orientals d’Àsia i Oceania (turca i sufí, hindú, entre d’altres) i de la nostra cultura occidental. Lliure comunicació no verbal, improvisacions, música creativa, dansa lliure, meditació sonora, dansa Sema, moviments arquetípics, cant de mantres, etc.
– Obtenir coneixements bàsics dels models de musicoteràpia més importants i reconeguts del nostre entorn cultural: model BMGIM, model Alvin, model Nordoff-Robbins, model Benenzon, model Priestley (musicoteràpia analítica).
– Saber història i fonaments bàsics de la musicoteràpia oriental i occidental.
– Desenvolupar experiències internes al servei de la integració global de la persona (física, psicològica i espiritual) mitjançant alguns dels mètodes explicats.
– Proporcionar un treball vivencial, potenciant el desenvolupament de la creativitat, la comunicació i l’escolta.