Curs semestral de nivell C1 organitzat per Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona